Naudojimosi sąlygos

Grupinio užsakymo platformos TellimeKoos prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

1. JŪS SUPRANTATE

 • Pardavėjas – „UžsakomeKartu“ – „Tellimekoos“ OÜ, įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Estijos Respublikos įstatymus, registro kodas: 16510660, buveinė Tallinn, Pikk 44, 10133, Harju apskritis, Estijos Respublika.
 • Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, perkantis prekes ir paslaugas iš „UžsakomeKartu“ internetinės parduotuvės arba besinaudojantis internetine parduotuve arba ketinantis pirkti prekes ar paslaugas iš „UžsakomeKartu“ asmeniniams, šeimos, namų ūkio ar verslo poreikiams tenkinti ir / arba profesiniais tikslais.
 • Internetinė parduotuvė – „UžsakomeKartu“ elektroninė internetinė parduotuvė adresu uzsakomekartu.lt, skirta užsakyti baldus, didesnes namų ir sodo prekes ar kitas vietinės kilmės prekes iš užsienio gamyklų, išvengiant dideliųimportuotojų ir platintojų antkainių.
 • Pirkimo-pardavimo sutartis – prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Internetinės parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo sąlygas.
 • Prekės – apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai arba kontekste nurodoma kitaip.
 • Taisyklės ir sąlygos – šios nuotolinio prekių pirkimo-pardavimo sąlygos, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygos, apmokėjimo už prekes sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

 

2. BENDROSIOS UŽSAKYMO NUOSTATOS

 • Pirkėjas gali pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje tik sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis. Pirkėjas, patvirtinęs, kad susipažino su Taisyklėmis ir sąlygomis, įsipareigoja jų laikytis ir jas vykdyti, sutinka su Sąlygų taikymu bei patvirtina, kad jas suprato.
 • Pardavėjas turi teisę keisti Sąlygas. Sąlygų pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Internetinėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas po Sąlygų pakeitimų paskelbimo naudojasi Internetine parduotuve, laikoma, kad jis sutiko su visais Sąlygų pakeitimais.
 • Prekes internetinėje parduotuvėje gali įsigyti tik registruoti Pirkėjai.
 • Norėdami užsiregistruoti, Pirkėjas užpildo registracijos formą ir joje pateikia reikiamus duomenis (toliau „Registracijos duomenys“). Pirkėjas yra asmeniškai atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, konfidencialumą ir (ar) saugojimą.
 • Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekes, pateikia užsakymą Internetinėje parduotuvėje užpildydamas elektroninę užsakymo formą.
 • Norint pateikti užsakymą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
  • Įdėkite reikiamą Prekę į krepšelį;
  • Eikite į pirkinių krepšelį paspausdami ant krepšelio ikonos puslapio viršuje;
  • Užpildykite reikiamus laukelius, pasirinkite tinkamus pristatymo ir mokėjimo būdus;
  • Perskaitykite pirkimo-pardavimo sąlygas ir, jei sutinkate, patvirtinkite savo sutikimą;
  • Paspauskite mygtuką „Pateikti užsakymą“ ir apmokėkite užsakymą.
 • Tada elektroniniu paštu gausite užsakymo patvirtinimą, o Jūsų užsakymas bus pateiktas atitinkamos prekės ar produktų gamyklai.
 • Kiekvienam pirkėjo užsakymui sudaroma atskira pirkimo-pardavimo sutartis.
 • Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, jeigu Pirkėjas:
  • pateikia užsakymą ir nurodo pristatymo metodą;
  • patvirtina, kad susipažino su Sąlygomis, pasirenka apmokėjimo būdą ir apmoka už pirkinį elektronine bankininkyste,, mokėjimu išsimokėtinai arba mokėjimu dalimis. Visi mokėjimai, atlikti interneto aplinkoje tellimekoos.ee, vyksta saugioje Montonio OÜ interneto aplinkoje www.montonio.com.
  • Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą pateikdamas ir / arba išsiųsdamas užsakymo iformaciją, patvirtinimo žinutę (el. paštu ir / arba telefonu) ir / arba sąskaitą faktūrą.
 • Pardavėjas, prieš sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjui gali pateikti ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, mokėjimo gavimo patvirtinimą ir pan.
 • Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės perduodamos Pirkėjui.
 • Patvirtinęs Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Prekių kainą ir priimti Internetinėje parduotuvėje užsakytas Prekes. Galutinai patvirtinus apmokėjimą, pridėti papildomų prekių prie užsakymo nebegalima. Prie prekės kainos pridedamas papildomas vidaus transportavimo mokestis, kuris yra rodomas Pirkėjui pagal jo pristatymo adresą ir prekės dydį bei svorį. Tiksli transporto kainos suma Pirkėjo krepšelyje yra atvaizduojama prieš patvirtinant užsakymą.
 • Vidaus transportą vykdo Itella. Prekes galite atsiimti patys OÜ AMV Logistics logistikos centre www.amvl.ee. Sandėlio adresas: Sinikivi tee 11, 75306 Rae savivaldybė, Harju apskritis, telefonas +372 588 62 400.
 • Pardavėjas gali atsisakyti patvirtinti Pirkėjo užsakymą arba jį atšaukti, jeigu:
  • Pirkėjas neįvykdo visų Prekių užsakymo sąlygų;
  • Pardavėjas per 7 dienas neužsako pirkėjo rekomenduotos prekės arba nesurenka reikiamo užsakymų kiekio (numatyto pirkėjų skaičiaus) kolektyviniam pristatymui;
  • Dėl kitų priežasčių, apie kurias Pirkėjas gali būti informuotas atskirai.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pirkėjas turi teisę:
  • teisę pirkti Prekes iš Internetinės parduotuvės, Taisyklėmis, kitais Pardavėjo nurodymais ir Estijos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka;
  • teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, apie tai raštu įspėjus Pardavėją Taisyklėse nustatyta tvarka;
  • teisę, esant galimybei, grąžinti arba pakeisti netinkamos kokybės ar reikalavimų neatitinkančias Prekes;
 • Pirkėjas įsipareigoja:
  • grąžinimo atveju grąžinti Prekes nedelsiant irne vėliau kaip per 14 dienų;
  • sumokėti užsakytų Prekių ir pristatymo kainą bei atlikti kitus mokėjimus (jei taip nurodyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį) ir priimti užsakytas Prekes;
  • gavus prekę apžiūrėti Prekes ir Taisyklėse numatyta tvarka pranešti Pardavėjui apie siuntos pažeidimus, akivaizdžius neatitikimus;
  • pasirinkęs pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo teikiamas paslaugas, sudaryti sąlygas, būtinas jų įgyvendinimui, ir jas tinkamai apmokėti;
  • padengti Prekių grąžinimo išlaidas, padengiamas Pirkėjo;
  • Pasikeitus Pirkėjo registracijos duomenims ar Prekių pristatymo duomenims, nedelsiant atnaujinti šiuos duomenis;
  • atitikti kitus Estijos Respublikos sąlygose ir teisės aktuose numatytus reikalavimus.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pardavėjas turi teisę:
  • apriboti,sustabdyti arba atšaukti Pirkėjo registraciją ar užsakymą be išankstinio įspėjimo, atsiradus svarbi priežasčiai; Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius;
  • laikinai arba visam laikui sustabdyti Internetinės parduotuvės veiklą, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ar dalį jos turinio, nustatyti apribojimus perkant Internetinėje parduotuvėje, apriboti registruotų Pirkėjų skaičių iš anksto apie tai nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako dėl tokiais veiksmais Pirkėjui padarytos žalos;
  • pakeisti Sąlygas, prekių kainas, pirkimo sąlygas ar bet kokias kitas su Internetine parduotuve susijusias instrukcijas, paskelbdamas informaciją apie šiuos pakeitimus Internetinėje parduotuvėje.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir saugoti jo duomenų konfidencialumą.
 • Jei Pardavėjas dėl kokių nors priežasčių negali parduoti Pirkėjui užsakytos prekės, jis privalo per 2 (dvi) darbo dienas grąžinti visą užsakymo pirkimo kainą, įskaitant pristatymo išlaidas, jei jos buvo apmokėtos. Jei Prekės Pirkėjui parduodamos iš dalies, pristatymo išlaidos grąžinamos proporcingai, atsižvelgiant į grąžinamų Prekių kiekį iš užsakymo.

 

5. KAINOS IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

 • Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir / arba užsakyme yra nurodytos eurais, į kainas įtrauktas PVM bei kiti galimi mokesčiai ir išlaidos.
 • Prekės Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje parduodamos užsakymo pateikimo metu galiojančiomis kainomis. Konkreti Prekių kaina ir už Prekes mokėtina suma Pirkėjui bus rodoma užpildžius prekių krepšelį.
 • Į prekės kainą nėra įskaičiuotos pristatymo išlaidos. Jei nenurodyta kitaip, pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei apmokėjimo tvarka yra apibrėžtos Internetinėje parduotuvėje.
 • Prekes Internetinėje parduotuvėje galima įsigyti tik sumokėjus avansą arba sudarius pirkimo išsimokėtinai sutartį ir Parduotuvei surinkus reikalingą atitinkamos prekės užsakymų skaičių, nurodytam kaip bendras užsakymas. Atsiskaityti už Prekes Internetinėje parduotuvėje galite Internetinėje parduotuvėje nurodytais mokėjimo būdais.
 • Pirkimo dokumentai – užsakymo duomenys ir PVM sąskaitos faktūros – Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas šiuos dokumentus gali atsisiųsti ir / arba atsispausdinti.
 • Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje aptikęs kainos klaidą nedelsdamas apie tai praneša Pirkėjui. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba iš naujo patvirtinti užsakymą teisinga kaina.
 • Internetinės parduotuvės užsakymą galite saugiai apmokėti naudodamiesi banko nuorodomis, mokėjimų išsimokėtinai partneriais ir sudaroma sąskaita / e-sąskaita.
 • Už prekes atsiskaitoma internetine bankininkyste arba banko kortele, išsimokėtinai arba keliomis dalimis be palūkanų.
 • Internetinė parduotuvė palaiko šias banko nuorodas: Swedbank, SEB, LHV bankas, Luminor bankas ir COOP bankas.
 • „Įmoka“ ir „Apmokėjimas trimis ar keturiomis dalimis“ be palūkanų paslaugas teikia„Montonio“. Tokiu atveju Pirkėjas su minėtu paslaugų teikėju sudaro atskirą sutartį. Perkant prekes išsimokėtinai arba pasirinkus opciją „Mokėti keliomis dalimis be palūkanų“, klientas neprivalo mokėti už Prekes, kol jų negavo.
 • Užsakymas įvykdomas iš karto, kai Pirkėjas sumoka už Prekes (pinigai yra gaunamiį Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą) arba Pirkėjas sudaro sutartį su įmokų mokėjimo paslaugų teikėju.
 • Paslaugų mokesčius, susijusius su mokėjimais, apmoka Pirkėjas.
 • Atsiskaitymai atliekami eurais.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

 • Galimi Prekių pristatymo būdai parodomi Pirkėjui užpildžius prekių krepšelį ir įvedus pristatymo adresą.
 • Prekių pristatymas yra mokama paslauga.
 • Pirkėjui pasirinkus pristatymo paslaugą, pristatymo kaina Pirkėjui bus rodoma užsakymo proceso pabaigoje prieš pasirenkant apmokėjimo būdą ir / arba atliekant apmokėjimą. Prekių pristatymo kaina apmokama iš anksto kartu su apmokėjimu už prekes.
 • Apie numatomąPrekių pristatymo laiką pirkėjas yrainformuojamas prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Numatyta informacija apie pristatymo trukmęyra rodoma užsakymo lange prieš užbaigiant pirkimą. Pardavėjas Prekes pristato per trumpiausią įmanomą pristatymo laiką. Pirkėjas yra nuolat informuojamas apie jo užsakymo būseną, informacija apie užsakymo būseną yra siunčiama Pirkėjo pateiktuelektroninio pašto adresu. Pardavėjas įsipareigoja padaryti viską, kad prekės būtų pristatytos per trumpiausią įmanomą laiką.
 • Pasirinkdami kurjerio paslaugą savo užsakymui, patvirtinate, kad nurodytu laikotarpiu galėsite gauti užsakymą pasirinktu adresu. Gausite pranešimą. Jei nereaguosite į kurjerių bendrovės siunčiamus pranešimus arba nepakeisite jos pasiūlyto pristatymo laiko ir nepriimsite pristatymo sutartu laiku, privalėsite dar kartą sumokėti visą kurjerio „nuo durų iki durų” mokestį.
 • Pirkėjas, užsakydamas pristatymo paslaugą, nurodo tikslią Prekių pristatymo vietą ir sukuria tinkamas sąlygas prekėms iškrauti (atrakina vartus, pakelia užtvarą, atidaro duris ir pan.). Pristatytos Prekės Pirkėjui perduodamos tik pro duris; balkonai ir langai negali būti naudojami prekėms pristatyti.
 • Kai prekės pristatomos Pirkėjui, Prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vietoje. Jeigu iš Pirkėjo nurodytos iškrovimo vietos Prekes reikia perkelti ar pristatyti į kitą vietą, Pirkėjas pasirūpina Prekių pervežimu ar pristatymu į kitą vietą.
 • Jeigu Pirkėjas sutarto Prekių pristatymo metu ir 20 (dvidešimt) minučių po to neleidžia Pardavėjo atstovui atvykti į Pirkėjo užsakyme nurodytą Prekių iškrovimo adresą, laikoma, kad siunta neįteikta dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos Prekės bus nuvežtos į Pardavėjo sandėlį ir Pardavėjo atstovas susitars su Pirkėju dėl kitos galimos Prekių pristatymo datos. Jei per 3 darbo dienas su Pirkėju nepavyksta susisiektiir dėl to nėra galimybės pristatyti prekių, Prekės grąžinamos į Pardavėjo sandėlį. Pardavėjas Prekes laiko amvl.ee „AMVl Logistics“ OÜ sandėlyje, o AMV Logistics gali išrašyti Pirkėjui papildomą sąskaitą už papildomą saugojimą. Jei Pirkėjas pageidauja, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas Prekes, jis vėl sumokės Pardavėjui už pristatymą nauju sutartu laiku pagal pradinio Prekių pristatymo įkainius.
 • Į mokestį už prekių pristatymą įeina prekės pristatymas iki pastato lauko durų. Pirkėjas pats organizuoja prekių pristatymą laiptais arba už papildomą mokestį užsako iš Pardavėjo atstovo. Priemokos dydis turi būti nurodytas Internetinėje parduotuvėje.
 • Pirkėjas, gavęs prekes, patikrina siuntą bei prekių kiekį, kokybę ir sudėtį. Pirkėjui pastebėjus, kad buvo pažeista siuntos pakuotė, tačiau nėra prekių kiekio, kokybės ar sudėties defektų, apie pakuotės pažeidimą pažymi siuntos pristatymo patvirtinimo formoje arba blankuose, pateiktuose siuntą pristačiusiam asmeniui. Šiuo atveju laikoma, kad prekės buvo pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau jų kiekis, kokybė ir sudėtis atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, o prekės yra pristatytos tinkamai.
 • Pirkėjui nustačius, kad krovinyje yra Prekių kokybės ir / ar sudėties trūkumų, Pirkėjas gali nepriimti kokybės ir / arba sudėties reikalavimų neatitinkančių Prekių. Pirkėjas apie atsisakymą priimti prekes pažymi siuntos pristatymo patvirtinimo formoje ir / arba siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose bei išvardija nustatytus trūkumus. Jeigu krovinyje trūkstaPrekių, Pirkėjas tai turi nurodyti ir siuntos pristatymo patvirtinimo formoje ir / arba siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.
 • Pirkėjui priėmus siuntą ir nepateikus pastabų, laikoma, kad Prekės buvo pristatytos nepažeistoje pakuotėje. Prekių kiekis, kokybė ir sudėtis laikomi atitinkančiais pirkimo-pardavimo sutartį, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu ir pristatymu, laikomos suteiktomis tinkamai.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Perduodant prekes Pirkėjas gali būti paprašytas pateikti asmens dokumentą ir Pardavėjo Pirkėjui atsiųsto užsakymo duomenis.
 • Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės buvo perduotos Pirkėjui, neatsižvelgiant į tai, ar Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, gavęs Prekes nurodytu adresu, faktiškai priėmė Prekes, ar ne. Jeigu Pirkėjas pats Prekių priimtinegalėjo, tačiau Prekės buvo pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Jeigu Prekės nepristatomos numatytą pristatymo datą, Pirkėjas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip kitą dieną po numatytos Prekių pristatymo datos, turi apie tai pranešti Pardavėjui. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui pretenzijas dėl pavėluoto Prekių pristatymo ir / arba nepristatymo.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nebuvo pristatytos arba Prekės Pirkėjui buvo pristatytos pavėluotai dėl Pirkėjo kaltės ar nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

7. GERA KOKYBĖ

 • Bendros parduodamų prekių charakteristikos pateikiamos kiekvienos prekės prekės aprašyme. Esant skirtumams ar prieštaravimams tarp prekės pavadinime ar aprašyme nurodytų prekių savybių ar kokybės, teisinga laikoma prekės aprašyme pateikta informacija.
 • Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių spalva, forma ar kitos savybės gali skirtis nuo realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į pagrįstus gaminių išvaizdos skirtumus.
 • Pardavėjas neatsako už Prekių išvaizdos pokyčius/ apgadinimusdėl Pirkėjo kaltės, už defektus, atsiradusius dėl nereguliaraus Prekės naudojimo, už normalų fizinį Prekių susidėvėjimą įprasto naudojimo metu.
 • Siekdamas išspręsti vėlesnius nesklandumus, Pirkėjas privalo saugoti pirkimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, sutartį ir kt.), įrodančius, kad Prekės buvo pirktos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. Neturėdamas pardavimą patvirtinančio dokumento, Pardavėjas gali atsisakyti spręsti problemą.
 • Pateikiant pretenziją turi būti pateiktos ir nekokybiškos Prekės.

 

8. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 • Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jeigu dėl Pirkėjo kaltės negali atlikti pavedimo (Pirkėjas vėluojagrąžinti prekes, nepateikia sertifikato, pateikia netikslius duomenis ir pan.).
 • Pardavėjas, grąžindamas pinigus už grąžinamas Prekes, nekompensuoja Pirkėjo papildomų išlaidų, atsiradusių Pirkėjui pasirinkus kitą Prekių pristatymo būdą nei įprastas Pardavėjo siūlomas būdas.
 • Pretenzijas dėl Prekių vertės sumažėjimo Pardavėjas turi teisę pareikšti Pirkėjui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Prekės grąžinimo.
 • Jeigu grąžinamas Prekes Pirkėjas jau naudojo ar išbandė kitaip nei tai būtų įprastai leidžiama daryti parduotuvėje arba jeigu Prekėmis jis naudojosidaugiau nei reikia įsitikinti jos kokybe, savybėmis ir veikimu, Pirkėjas atsako už Prekių vertės sumažėjimą, o Pardavėjas turi teisę į šią sumą išskaičiuoti iš grąžinamos pirkimo kainos.
 • Prekės gali būti bandomos ir apžiūrimos siekiant įsitikinti jų tinkamumu ar netinkamumu, tačiau bandymų metu turi būti užtikrintas minimalus poveikis Prekei ir jos pakuotei. Bandymas reiškia lygiavertį naudojimą, kaip įprasta mažmeninės prekybos vietoseprieš perkant.
 • Grąžinamos Prekės turi būti originalioje pakuotėje, su originaliomis etiketėmisir tokios pat komplektacijos kaip pristatymo Pirkėjuimetu. Jeigu Prekės pakuotę galima atidaryti nepažeidžiant pakuotės, klientas įsipareigoja pakuotę atidaryti tokiu būdu. Tuo atveju, jei originali Prekės pakuotė yra pažeista arba Prekės naudojimas Prekės bandomuoju laikotarpiu viršija prekės įvertinimui reikalingą protingą ribą, arba jei grąžinamos Prekės nėra panašios būklės į panašias naujas Prekes, tuomet Pardavėjas turi teisę iš Klientui grąžintinos sumos vienašališkai išskaičiuoti kompensaciją, atitinkančią Prekės vertės sumažėjimą. Kompensacijos dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į galimo grąžinamos Prekės vertės sumažėjimo mastą, o apie kompensacijos dydį Klientas bus informuotas kuo greičiau po kompensacijos dydžio nustatymo.
 • Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus tuos atvejus, kai prekė grąžinama dėl to, kad neatitinka užsakyme pateiktos prekės (pvz., netinkamos ar nekokybiškos Prekės).
 • Pirkėjas privalo grąžinti Prekes per 14 dienų nuo prašymo pateikimo arba pateikti įrodymą, kad per minėtą laikotarpį Prekes perdavė vežėjui.
 • Internetinė parduotuvė, gavusi grąžinamas Prekes, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo gavimo, grąžina Pirkėjui visus iš Pirkėjo pagal sutartį gautus mokesčius, atėmus Taisyklėse nustatytas pagrįstas išlaidas.
 • Internetinė parduotuvė gali atsisakyti grąžinti pinigus, iki kol (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau) bus grąžintos sutartinės Prekės arba kol Pirkėjas pateiks įrodymų, kad grąžino prekę.
 • Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sutartiesir pareikalauti iš Pirkėjo grąžinti Prekes, jeigu Prekių kaina internetinėje parduotuvėje klaidingai pažymėta ženkliai žemesne už Prekių rinkos kaina.
 • Norėdamas atsisakyti prekės, Pirkėjas turi pateikti prašymą dėl prekės atsisakymo.
 • Atsiradus defektui, pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per du mėnesius kreiptis į internetinę parduotuvę, atsiųsdamas el. laišką adresu tagastus@tellimekoos.ee. Internetinė parduotuvė į vartotojo skundą atsako per 15 dienų raštu arba tokia forma, kuri leidžia atsakymą atkurtiraštu.
 • Prieš keisdamas ar grąžindamas nekokybiškas prekes, taip pat grąžindamas prekes dėl bet kokios kitos priežasties bei atsisakydamas pirkimo-pardavimo sutarties, pirkėjas susisiekia su Pardavėju ir susitaria dėl Prekių grąžinimo ar pakeitimo sąlygų.

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, jei žalos priežastis buvo tai, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijos ir įsipareigojimo tai padaryti, nesusipažino su Sąlygomis ir / arba pirkimo-pardavimo sutartimi, nors jam buvo suteikta galimybė tai padaryti.
4. Pardavėjas atsako už Internetinės parduotuvės veikimo sutrikimus ir jų sukeltus tiesioginius nuostolius bei žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, jeigu jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
 • Žalos atveju kaltoji šalis prisiima tik tiesioginius kitos šalies nuostolius.
 • Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą ir / arba prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jeigu tai įvyko dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Taip pat neatsako už aplinkybes, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ar pagrįstai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu; šių aplinkybių sukeltas arba jų prevencines pasekmes (force majeure). Jeigu nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, šalys gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį bendru susitarimu.
 • Pažeidę šias salygas, Pardavėjas atlyginaPirkėjui, o Pirkėjas atlyginaPardavėjui kitai šaliai padarytą žalą,Estijos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi.
 • Pardavėjas neatsako už Pirkėjui padarytą žalą ar už Prekių pristatymo vėlavimą, jeigu žala ar Prekės pristatymo vėlavimas atsirado dėl aplinkybės, kurios Pardavėjas negalėjo turėti įtakos ir kurios atvykimui Pardavėjas nenumatė ir negalėjo numatyti (force majeure).

 

10. DUOMENŲ APSAUGA

 • Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu.
 • Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis renka kurdamas kliento paskyrą ir / arba pateikdamas užsakymą.
 • Tvarkomi asmens duomenys yra Pirkėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir vartojimo nustatymai.
 • Pardavėjas asmens duomenis naudoja paslaugų Pirkėjui teikimui, tolesniam projekto vystymui ir personalizavimui. Visų pirma, minėtos paslaugos turi būti suprantamos kaip individualizuotų pasiūlymų teikimas, pardavimas ir valdymasPirkėjui internetinėje parduotuvėje.
 • Pirkėjas, įvesdamas duomenis Internetinėje parduotuvėje ir gavęs atitinkamą patvirtinimą, suteikia teisę rinkti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis bei perduoti reikalingus duomenis logistikos partneriui, užtikrinančiam Prekių pristatymą.
 • Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo gyvenamosios vietos adresą reklamai ar kitos Pirkėjui teikiamos informacijos perdavimui.
 • Pirkėjas turi teisę bet kada uždrausti rinkti ir naudoti savo asmens duomenis, nebent tai yra būtina iš sutarties kylančios pretenzijos sprendimui,prekių pristatymui. Anksčiau minėtas sutikimas naudoti asmens duomenis negali būti atšauktas atgaline data.
 • Elektroninių asmens duomenų naudojimas tiesioginių laiškų siuntimui galimastik tuo atveju, jei Pirkėjas tam davė sutikimą Pardavėjo svetainėje.
 • Šifruotas duomenų ryšys su bankais, atsiskaitant už pirkinius, užtikrina Pirkėjo asmeninių banko duomenųsaugumą, nesuteikiant prieigos prie šių duomenų Paradavėjui.
 • Pardavėjas neperduoda tretiesiems asmenims Pirkėjo suteiktų asmens duomenų.
 • Pardavėjas turi teisę klientui rodytiFacebook Messenger kampanijas, siųsti naujienas ir su užsakymais susijusius pranešimus.

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visa Pardavėjo interneto svetainėje pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis; informacija apie Pardavėją ir siūlomas prekes, paslaugas bei jų savybes; informacija apie Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką; bei informacija apie Pardavėjo siūlomas garantines sąlygas ir garantijas (jei taikoma) laikoma, kad Pirkėjui buvo suteikta raštu .
 • Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarom pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomstaikomi Estijos Respublikos teisės aktai.
 • Pardavėjas gali bet kada perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, trečiajai šaliai, neprašydamas Pirkėjo sutikimo ir apie tai nepranešęs Pirkėjo.
 • Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, susiję su Taisyklėmis, bus sprendžiami derybų keliu. Šalims per 15 (penkiolika) dienų nepavykus susitarti ginčo klausimu derybų keliu, ginčo klausimai bus galutinai išspręsti Estijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Prašymus ir / arba pretenzijas dėl Prekių ir iš Internetinės parduotuvės įsigytų paslaugų, Pirkėjas gali teikti Vartotojų ginčų komisijai (Endla 10A, 10122 Talinas; telefonas 6201 707; el. paštas avaldus@komisjon.ee; svetainė https://komisjon.ee/et/). Kilus tarptautiniams ginčams, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Europos Sąjungos vartotojų konsultavimo centrą adresu https://consumer.ee/.
 • Šios sąlygos galioja nuo 2022-09-01.